Vanaf 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor btw-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten meer hoeft te betalen vanaf de maand mei 2017.

Deze maatregel is genomen in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving.

Daarentegen zal u vanaf nu eveneens een decembervoorschot moeten voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is bij de btw-maandaangevers. Deze maatregel werd genomen om de gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen.

In de maand december zal u, zoals de maandindieners, eventueel een decembervoorschot moeten betalen.


Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplichte_voorschotten