Wie een handelsactiviteit wil uitoefenen in België, is verplicht om bij zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ondernemersvaardigheden aan te tonen met een getuigschrift, diploma of praktijkervaring. Die ondernemersvaardigheden bestaan uit beroepskennis voor bepaalde sectoren en een basiskennis bedrijfsbeheer. Maar daar komt binnenkort verandering in.

1. Attest bedrijfsbeheer verdwijnt
Vanaf 1 september 2018 verandert de wetgeving: in lijn met Europa heeft de Vlaamse overheid beslist om het verplichte attest van de basiskennis bedrijfsbeheer te schrappen. In eerdere communicatie werd meegedeeld dat dit pas vanaf 1 september 2019 het geval zou zijn, maar de overheid vervroegt de uitvoering met 1 jaar.
Let wel: de nieuwe maatregel geldt enkel voor ondernemers met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest. Voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest blijft alles voorlopig bij het oude.
Contacteer ons als u hierover vragen heeft.

2. De vereiste beroepskennis voor de meeste gereglementeerde beroepen is afgeschaft met ingang van 1 januari 2018.
Voor een hele reeks beroepen was naast de basiskennis ook specifieke beroepskennis vereist om het beroep te mogen uitoefenen.

Die vereiste beroepskennis werd afgeschaft voor de volgende beroepen:
slager-groothandelaar,
beenhouwer-spekslager
droogkuiser-verver,
restaurateur of traiteur-banketaannemer,
brood- en banketbakker,
kapper,
schoonheidsspecialist,
masseur,
voetverzorging,
opticien,
dentaaltechnicus,
begrafenisondernemer,
Beroepsbekwaamheden met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

Deze beroepen mogen dus voortaan uitgeoefend worden door iedereen, ook degenen die de beroepskennis hiervoor niet kunnen bewijzen.

Let wel, voor beroepen uit de bouwsector blijft de voorwaarde van beroepskennis (voorlopig?) wel vereist!

Ook hier geldt de nieuwe maatregel enkel voor ondernemers met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest. Voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest blijft alles (voorlopig?) bij het oude.

Dit betekent niet dat er geen enkele controle meer is op de kwaliteit.
Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op andere manieren om te verzekeren dat wie het beroep uitoefent, dat met een bepaalde kwaliteit doet. De Vlaamse overheid heeft de voorbije maanden met elke sector samengezeten om na te gaan op welke manier die kwaliteit het best kan worden verzekerd. De maatregelen die dat moeten garanderen, zullen dus van sector tot sector verschillen. Het kan gaan om controles door externen zoals FAVV, FAGG, kwaliteitslabels binnen sectoren, permanente opleiding, … Wij houden u op de hoogte.