Financieel advies - Albos bvba
Financieel advies - Albos

Financieel advies

De steeds complexer wordende omgeving van elke onderneming noopt de ondernemer ertoe om beroep te doen op professioneel advies op allerlei vlakken. Weet dat ons kantoor u in veel van deze zaken kan bijstaan en begeleiden en dat wij zelf een uitgebreid netwerk hebben van gespecialiseerde partners en contacten hebben. Wij vinden het een belangrijke toegevoegde waarde van onze dienstverlening dat wij u proactief informeren over mogelijke problemen en samen met u naar oplossingen zoeken. Wij zijn uw eerste-lijn adviseur.

Ziehier een greep uit onze dienstverlening. Neem contact op met ons om uw situatie te bespreken en om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Het eerste gesprek is gratis en is geheel vrijblijvend.

Starters

U heeft een zakelijk idee en wil dit concretiseren door een onderneming op te starten. Er zijn twee vragen die u zich moet stellen. Is mijn project haalbaar? Hoe moet ik dit concreet vertalen in een ondernemingsvorm en wat komt daar allemaal bij kijken? Wij begeleiden u bij de volledige opstart van uw onderneming. Samen met u maken wij een financieel plaatje van uw project en bekijken de haalbaarheid ervan. Daarna bekijken wij samen welke ondernemingsvorm (zelfstandige, vennootschap) het best past bij uw project en uzelf. Dit wordt nadien in de praktijk omgezet.

Volgende zaken komen hierbij aan bod:

 • Haalbaarheidsstudie en financieel plan
 • Begeleiden bij het opstellen van de oprichtingsakte voor vennootschappen
 • Inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO), aanvraag BTW nummer
 • Aanvraag van alle nodige vergunningen en attesten
 • Begeleiding bij kredietaanvragen
 • Aansluiting bij diverse instanties (sociaal verzekeringsfonds, loonadministratie, …)
 • Zolang als nodig een nauwe begeleiding bij de ontplooiing van uw activiteit

Ondernemingsleven

U bent gestart met uw onderneming. Wij blijven u bijstaan als ondernemerscoach en adviseren u steeds naargelang uw noden en wensen.

Dit onder andere op volgende vlakken:

 • Sociale verplichtingen, personeelsadministratie
 • Financiële opvolging waaronder tussentijdse rapporteringen, kostprijsberekening, budgettering
 • Investeringsbeslissingen, business plan, met haalbaarheidsstudies en begeleiding bij aantrekken externe financiële middelen
 • Bedrijfsprocessen
 • Contracten en begeleiding bij onderhandelingen
 • Diverse: verzekeringen, subsidies, …

Tijdens de levensloop van uw onderneming gebeuren al eens veranderingen aan de juridische structuur. Wij zijn zeer goed geplaatst om u ook op het pad van deze belangrijke veranderingen te begeleiden.

Een greep uit onze dienstverlening:

 • Overdracht van aandelen
 • Overname of overlating van een handelsfonds
 • Statutenwijzigingen, waaronder omvorming van vennootschapsvorm
 • Benoeming en ontslag van zaakvoerders en bestuurders
 • Waardebepaling van de onderneming
 • Vereffening van de vennootschap
 • Bijstand bij gerechtelijke reorganisatie (wet continuïteit ondernemingen) en faillissement