Over ons

De tijd dat uw boekhouder enkel uw boekhouding bijhield en uw belastingbrief invulde is lang voorbij. Vandaag is dit slechts elementaire dienstverlening en verschuift en evolueert onze opdracht meer en meer naar proactieve dienstverlening aan de ondernemer. Zeker voor de kleine ondernemingen zien wij ons graag als klankbord en gesprekspartner voor de financiële en fiscale toestand en voor de optimalisering van de bedrijfsprocessen en interne organisatie. De hedendaagse ondernemer verwacht dit ook uitdrukkelijk van zijn boekhouder.

Daarom denkt Albos proactief mee met de ondernemer over hemzelf en zijn zaak (opportuniteiten, structuren, investeringsbeslissingen, kredietbeslissingen, advies op sociaal gebied, organisatiegebied, de privé situatie, en nog veel meer).

Een tweede evolutie uit zich op het vlak van de digitalisering. De moderne ondernemer heeft zijn bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en in toenemende mate ingebed in het internet en de sociale media. Ze dringt onstuitbaar door in zowel de interne organisatie en administratie als in de commerciële activiteiten.

De interne administratie gebeurt meer en meer digitaal; vele ondernemers starten een webwinkel, waardoor de efficiëntie en de verkoopcijfers stijgen.

Het digitale pad is dus een onomkeerbare evolutie en de ondernemer verwacht hierover terecht advies van zijn boekhouder.

Ons kantoor schrijft zich ten volle in in deze evolutie.

Albos stelt een digitaal platform ter beschikking van de klanten die er klaar voor zijn. Dit platform laat toe dat de ondernemer alle documenten en contacten (klanten, leveranciers, aankoopfacturen, verkoopfacturen, alle andere belangrijke bedrijfsdocumenten) digitaal kan bijhouden en er steeds en overal over kan beschikken. Deze documenten zijn tezelfdertijd beschikbaar voor ons kantoor, zodat de fysische overdracht van documenten niet meer nodig is en de verwerking vlug kan gebeuren.

Ook wij kunnen documenten en overzichten ter beschikking stellen via dit platform. De ondernemer beschikt zo steeds snel over de up-to-date situatie.

Voor ondernemers die hun boekhouding (gedeeltelijk) zelf willen voeren hebben wij ook oplossingen.

Voor die ondernemers die nog niet (helemaal) klaar zijn voor het digitale verhaal, werken wij uiteraard nog op de klassieke manier. De ondernemer bezorgt ons op gezette tijden de papieren documenten en wij verwerken deze. Wij proberen steeds, in overleg en naargelang de mogelijkheden van de ondernemer, zoveel mogelijk documenten toch via digitale wijze aangeleverd te krijgen.

Om dat alles te kunnen bewerkstelligen moeten wij bijblijven met de recentste ontwikkelingen op gebied van al deze zaken. Permanente opleiding en bijscholing is een must en ook een deontologische verplichting.

Wij zijn onderworpen aan de deontologie van het B.I.B.F., het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten. Ons beroepsinstituut zorgt voor het toezicht op de kwaliteit van onze werkzaamheden, en ziet toe dat wij het beroep uitoefenen met bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionaliteit.

Ons kantoor is al lang een vaste waarde in het Antwerpse en daarbuiten. Ons netwerk is dan ook zeer uitgebreid en omvat notarissen, advocaten, sociale secretariaten en sociale verzekeringsfondsen, en nog veel meer. U kunt steeds beroep doen op dit netwerk voor gespecialiseerd advies mocht dit nodig zijn.